Educatie

Educatie is het proces waarbij kennis, vaardigheden en gewoontes worden aangeleerd. Vaak begint dit proces bij kinderen, en is het een groot gedeelte van de opvoeding. De kinderen leren via educatie bepaalde normen en waarden die bijdragen aan de vorming van de visie op de wereld om hen heen. Deze mensen worden opgeleid om goed te kunnen functioneren binnen de huidige samenleving. De educatie bestaat zowel uit praktisch als uit theoretisch werk. Het onderwijs van tegenwoordig wordt verdeeld in drie of vier stadia: kleuterschool, basisschool, middelbare school en middelbaar beroepsonderwijs/hoger onderwijs. Ook zijn er nog andere vormen van onderwijs zoals speciaal onderwijs en beroepsonderwijs.

Geschiedenis

Al sinds de prehistorie bestaan er verschillende manieren van educatie. Destijds werd door de ouderen vaardigheden geleerd aan de jonge generaties om hen voor te bereiden op het volwassen leven. Zo kon de jongere generatie zelf leren hoe ze voor zichzelf moesten zorgen, en voor zichzelf op moesten konen in het dagelijks leven. In samenlevingen waar niet iedereen kon lezen en schrijven werd er vaak kennis overgedragen door imitatie en mondelinge lessen. De Grieken en Romeinen zijn een voorbeeld van een oude beschaving waarbij educatie een belangrijke rol speelde. Nadat het Romeinse rijk uiteenviel, was de christelijke kerk het enige systeem waar mensen konden leren lezen en schrijven.

Deze vaardigheden werden geleerd in educatieve centra die beheerd werden door de kerk. Rond de tijd van de middeleeuwen veranderden deze centra in universiteiten. In dezelfde tijd kwam in het Midden-Oosten tot nieuwe kennis over wiskunde en wetenschap. Vervolgens leidde de renaissance tot een nieuwe kijk op de Grieken en Romeinen en werd hier veel op gereflecteerd en van geleerd. Uiteindelijk werden er in de verlichting veel nieuwe ontdekkingen gedaan die de basis hebben gelegd voor de manier van onderwijs die we tot op vandaag hanteren.

Soorten onderwijs

Er zijn verschillende categorieën van scholen waar een kind onderwijs hoort te krijgen. De eerste van deze categorieën is de kleuterschool. Hier wordt er lesgegeven aan kinderen van 3 tot 7 jaar oud, dit verschilt per land. De kleuterschool is bedoeld om kinderen fysieke, intellectuele en morele capaciteiten op te bouwen. Na de kleuterschool gaat een kind richting het basisonderwijs. In het basisonderwijs wordt vaak les gegeven vanaf 6 jaar, dit kan natuurlijk variëren per land. Het basisonderwijs staat bekend als de eerste formele vorm van educatie. Wereldwijd gaat ongeveer 89% procent van de jeugd van 6 tot 12 jaar naar een basisschool gaan. Veel landen hebben een overeenkomst met elkaar dat basisonderwijs verplicht is.

UNESCO is een organisatie die educatieve situaties onder de loep neemt en landen stimuleert in het onderwijs. Het basisonderwijs is een gestructureerde vorm van onderwijs waar veel verschillende vaardigheden worden aangeleerd. Na het basisonderwijs kom je terecht op de middelbare school. Op deze school vindt het formele onderwijs plaats tijdens de adolescentie. Er zijn veel verschillende soorten middelbare scholen zodat een leerling de keuze heeft om een school te kiezen die goed bij hem of haar past. Er zitten echter wel intellectuele eisen verbonden aan verschillende scholen om ervoor te zorgen dat de leerlingen een kans van slagen hebben op die betreffende school.

De leerlingen worden op deze school klaargestoomd voor een universiteit of beroepsonderwijs. De grens van middelbare school en het beroepsonderwijs of de universiteit is niet in elk land hetzelfde. Landen mogen hier zelf beslissingen over nemen. Het beroepsonderwijs is in Europa heel vanzelfsprekend en bestaat al sinds de 16e eeuw. In de Verenigde Staten bestaat dit concept pas vanaf het begin van de 20e eeuw. Onderwijs als beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en universitair onderwijs wordt ook wel tertiair onderwijs genoemd. Dit zijn niet verplichte opleidingen waarbij studenten nog specifieker een richting op kunnen gaan.

Bij het voltooien van een dergelijk opleiding krijgt een student een diploma of certificaat. Normaal gesproken bestaan tertiaire opleidingen aan het behalen van een niveau dat in het werkveld de standaard is. Hiervoor is veel kennis en kunde nodig en die kan worden vergaard op een hogeschool of universiteit. Een universiteit is nog iets hoger aangeschreven dan een hogeschool en hiervoor moet je ook een goede vooreducatie hebben gehad. Dit zijn de standaardvormen van educatie in de meeste westerse landen. Toch zijn er ook nog uitzonderingen op.

Zo heb je ook ‘Vocational Education’. Dit is een zeer specifieke vorm van opleiden want hierbij loop je een tijd mee bij een vakman die je alle kneepjes van het vak leert. Timmerwerk is bijvoorbeeld een tak van beroepen waarbij het gebruikelijk is om iemand in dienst te nemen en mee te laten kijken met de manier van werken. Op deze manier kan een beginner snel op het niveau komen van de andere medewerkers. Vaak is hier veel praktijkwerk bij betrokken. Een andere vorm van educatie is het speciale onderwijs.

Het speciale onderwijs is beschikbaar voor mensen met leer- of gedragsproblemen, mensen met lichamelijke-, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. Deze mensen hebben extra begeleiding nodig en krijgen een eigen omgeving om in op te groeien en dingen te leren. Deze mensen zijn omringd door gelijkgestemden en dit komt hun leerproces ook ten goede. Vroeger was het vaak niet mogelijk voor mensen met een beperking om educatie te krijgen.

Toch is het nu al geruime tijd mogelijk voor deze mensen om ook van onderwijs te genieten. Elke vorm van onderwijs is noodzakelijk voor mensen om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Bovendien vormen scholen een vruchtbare bodem voor sociale contacten. Ook geven scholen je de ruimte te ontwikkelen en te groeien naar de persoon die je zult worden.

Er bestaan verschillende trajecten waarin onderwijs wordt gegeven aan een jong persoon. Hij of zij ondergaat deze trajecten en ontwikkeld zich zodanig dat hij of zij steeds de stap kan zetten naar een nieuw niveau van onderwijs.