Basisschool in Nederland

Veel kinderen zitten eerst op een peuterspeelzaal of een andere vorm van opvang. Maar op een gegeven moment wordt het tijd voor de basisschool. Een basisschool is een school waar kinderen komen om basisvaardigheden te leren. De kinderen die op de basisschool actief zijn, zijn ongeveer tussen de 4 en 12 jaar oud. De leeftijden waarop kinderen naar de basisschool gaan verschilt per land en de leeftijden kunnen dus afwijken. Basisscholen zijn vaak gratis, of voor een kleine betaling beschikbaar voor kinderen.

Zo blijft het basisonderwijs laagdrempelig en is er geen reden om je kinderen niet naar de basisschool te laten gaan. Veel leraren op de basisscholen geven les aan een bepaalde leeftijdsgroep. De kinderen leren op een basisschool de basis voor hun educatie. Ze leren bijvoorbeeld schrijven, rekenen en lezen. Dit zijn natuurlijk dingen die een fundatie vormen voor hun toekomst. Behalve deze dingen worden er ook sociale bouwstenen gelegd door de omgang met hun klasgenoten en leraren. Dit draagt allemaal bij aan de vorming van jonge kinderen en hun ontwikkeling.

Basisschool in Nederland

In Nederland zijn kinderen leerplichtig van 5 jaar. De schoolkosten van de scholen in Nederland zijn laag, veelal onder de honderd euro. Er zijn ook scholen die helemaal geen geld vragen van de ouders van de leerlingen. Het is echter wel gebruikelijk dat ouders van kinderen een vrijwillige schenking doen van een onbepaald bedrag. Met deze lage kosten stimuleert de overheid de basiseducatie in Nederland en stimuleren ze kinderen naar school te gaan. De overheid stelt bepaalde doelen in zes curriculumgebieden: Nederlands, Engels, rekenkunde en wiskunde, sociale vakken en milieu, creatieve expressie en sport en beweging.

Deze dingen zijn dus essentieel in basisscholen door heel Nederland en worden regelmatig geïnspecteerd door de overheid. Er zijn ook nog een aantal doelen die de overheid op termijn door wil voeren in het onderwijs. Deze doelen zijn onder andere technologie en culturele educatie. Er zijn verschillende scholen waar een kind heen kan gaan. Zo zijn er de openbare, particuliere, speciale en iPad scholen.

De openbare scholen krijgen ondersteuning van de overheid en de particuliere scholen krijgen dit niet of minder. Speciaal onderwijs is er voor kinderen met een beperking of leerstoornissen. Zij krijgen hier intensieve begeleiding die op andere basisscholen niet gebruikelijk zijn. Zo kunnen deze kinderen toch bepaalde dingen aanleren in een prettige leeromgeving.

Een iPadschool is een school waar de boeken grotendeels zijn vervangen door iPads. Hierdoor worden de leerlingen handig met moderne technologie. De basisscholen kunnen wel licht variëren als het gaat om speerpunten. Er zijn veel landelijke eisen waaraan voldaan moet worden maar is er nog wel ruimte voor basisscholen om hun stempel op hun school te drukken. Hierdoor is er een divers aanbod aan scholen en is er voor ieder wat wils. Er zijn acht jaren uitgerekend voor kinderen om naar school te gaan.

Deze jaren zijn verdeeld over acht groepen, waar een opbouw in zit. Elke hogere groep heeft weer hogere eisen van vaardigheden. De dingen waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van een basisschool zijn voornamelijk de financiële en ruimtelijke aspecten van de school. Ook is de leeftijd van je kind natuurlijk van belang voor de school en voor de groep waar hij of zij in terecht komt. Als je een goede afweging hebt gemaakt tussen deze dingen komen er veel goede scholen aan bod. Sommige populaire scholen hebben echter wel een wachtlijst. Het is dan wellicht verstandig je vroegtijdig aan te melden bij zo’n school.

Op deze manier heb je een grotere kans dat je kind zich bij deze school aan kan sluiten. Als je nog twijfelt tussen een aantal scholen kun je altijd langs gaan bij enkele open dagen. Veel scholen hebben een open dag om mensen een indruk te geven hoe de school is. Tijdens het schooljaar zijn er uiteraard vakanties. Deze vakanties zijn voor zowel de leerlingen als voor de leraren een moment om bij te komen van de inspanningen op school. Deze vakanties worden landelijk gereguleerd om vakantiedrukte te voorkomen.

Er zijn drie verschillende regio’s in Nederland en deze regio’s hebben elk op een ander moment van vakantie. Aan het einde van de basisschool maken de leerlingen van groep een nationale eindtoets. Vaak is dit de Cito-toets en deze toets is gemaakt om de leerlingen een indicatie te geven van hun niveau. De toets wordt door elke leerling gemaakt en de leerlingen halen een score op deze toets. De score speelt mee in de bepaling naar wat voor middelbare school de leerling gaat.

Samen met het schooladvies van de leraar en de score van de Cito-toets wordt er een inschatting gemaakt wat een goede volgende stap zou zijn voor het kind. Met deze inschatting kan de leerling met zijn ouders beslissen naar welke middelbare school hij of zij wil om het educatieproces te vervolgen. In Nederland is er een breed aanbod aan basisscholen die allemaal landelijke eisen van de overheid hebben waar de scholen aan moeten voldoen.