Class Dojo

De positieve invloed van het internet stopt niet bij het feit dat het opzoeken van informatie en communiceren met anderen een stuk eenvoudiger is geworden. De opkomst van het internet heeft ook voor het onderwijs enorme positieve gevolgen gehad. Verschillende toepassingen hebben het samenwerken en delen van informatie en documenten natuurlijk in grote mate vereenvoudigd. Maar ook voor de jongere kinderen biedt het internet een aantal grote toevoegingen aan het onderwijs.

Met een toepassing als Class Dojo zijn ouders, leraren en de kinderen veel meer betrokken bij elkaar en het schoolleven en op deze manier ontstaat een geweldige klasgemeenschap. Class Dojo is een app die een hele hoop mogelijkheden bevat om verschillende zaken binnen deze klasgemeenschap te delen. Class Dojo is een app die volledig gratis te gebruiken is voor alle leraren. Hij is zowel beschikbaar voor iOS als voor Android apparaten.

De app biedt de mogelijkheden om kinderen op een interactieve manier te ondersteunen en om ouders nog meer en makkelijker bij het leven in de klas van hun kinderen te betrekken. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat de klas hechter wordt en de ouders hun kinderen nog beter kunnen ondersteunen in wat ze op school doen en leren. Bovenal is het een manier om het plezier van de kinderen in het schoolleven te vergroten en ze hierdoor op weg te helpen naar betere resultaten.

Over de mogelijkheden en werking van Class Dojo zullen we in deze tekst meer vertellen.

Wat kan Class Dojo bijdragen?

Het belangrijkste dat leraren vandaag de dag doen is het managen van de klas. Door Class Dojo te gebruiken kan dit managen stukken eenvoudiger worden dan het nu vaak is. De eerste manier waarop Class Dojo bij kan dragen aan de ontwikkeling van de klas is dan ook door het gedrag van de kinderen te verbeteren.

Wanneer je als leraar een klas aanmaakt via de app kun je alle leerlingen hier in zetten om ze vervolgens te kunnen belonen. Je kunt zowel positieve als negatieve feedback leveren op het gedrag van de kinderen. Er zijn verschillende soorten feedback die standaard staan ingesteld maar het is ook mogelijk om een aantal eigen soorten feedback op het gedrag van de kinderen toe te voegen.

De feedback wordt onmiddellijk naar de kinderen verstuurd en kan worden weergeven op bijvoorbeeld een smartbord, tablet of desktop. Het werkt ook met smartphones maar dit is voor de jongste kinderen wellicht nog iets te intensief. Uit resultaten blijkt dat het goede gevoel en leuke geluidje bij een positieve beloning zeer goede resultaten oplevert omtrent het gedrag in de klas.

De negatieve beloning wordt onder de kinderen erg gevreesd en daarom het is daarom over het algemeen niet vaak nodig deze te gebruiken. De leraar kan ook overzichten opvragen over het gemiddelde gedrag van de hele klas. Zo kan worden nagegaan welke aanpak werkt en welke minder. Een ander punt waarop de Class Dojo kan bijdragen is door het besparen van tijd voor de leraar. In plaats van het uitdelen van complimenten of kritiek kan dit gebeuren via een klik, dit scheelt een hoop tijd.

Deze tijd kan de leraar gebruiken voor nuttige doeleinden zoals het begeleiden en helpen van de kinderen. Bovendien kan voor de hogere klassen snel worden aangegeven wanneer er geswitcht gaat worden van les.

Zo kan bijvoorbeeld de overgang van rekenen naar taal veel sneller verlopen door gebruik van de Classs Dojo. Het laatste punt waarop de Class Dojo enorm kan bijdragen is met het delen en bewaren van data. De positieve en negatieve beloningen worden automatisch opgeslagen en kunnen indien gewenst eenvoudig met ouders gedeeld worden.

Wanneer de ouders met de Class Dojo van hun kinderen verbonden zijn zullen ze elke vrijdag een rapport ontvangen over het gedrag van hun kind. Daarnaast is het ook mogelijk voor een leraar om leuke foto’s vanuit de klas met de ouders te delen. Dit alles zorgt dat ouders veel meer op de hoogte zijn van het leven en gedrag van hun kind in de klas.

Wat ouders van Class Dojo vinden

Het feit dat je veel meer op de hoogte bent van hoe het met je kind gaat op school vinden ouders natuurlijk iets erg prettigs. Het meest genoemde voordeel is de snellere en makkelijke communicatie tussen ouders, leraren en het kind. Het gedrag van een kind op school is zo veel makkelijker inzichtelijk voor de ouders en hier kan natuurlijk ook thuis gebruik van worden gemaakt.

Als een kind zich op een bepaalde dag bijvoorbeeld slecht heeft gedragen, is dit voor de ouders veel eerder duidelijk en kan hier direct over gepraat worden. Zo kan een kind ook thuis beter worden begeleid bij wat er allemaal op school speelt. Natuurlijk is het ook gewoon heel leuk om meer betrokken te zijn bij het schoolgaande leven van de kinderen en bijvoorbeeld leuke foto’s vanuit de klas doorgestuurd te krijgen.