Digitaal leren

Aangezien de maatschappij tegenwoordig steeds meer gericht is op het digitale leven, is er ook online in tegenstelling met vroeger een hoop meer te leren. Waar je vroeger voor informatie naar de bibliotheek moest om een boek op te zoeken of een encyclopedie moest open slaan, kun je tegenwoordig binnen een paar muisklikken je antwoord vinden.

Ook valt er op het internet een hoop te leren en sta je in contact met praktisch de hele wereld. Kortom digitaal leren wordt steeds populairder en belangrijker

Wat is digitaal leren?

Onder digitaal leren, of digital learning, verstaan wij in principe alle vormen van leren die worden gefaciliteerd door technologie of oefeningen die gebruik maken van technologie. Digitaal leren gebeurt eigenlijk altijd en overal, in alle domeinen. Het omvat een de toepassing van een breed spectrum aan oefeningen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende games die zeer leerzaam zijn en waar spelenderwijs je kennis vergroten en je ontwikkelen centraal staat.

Ook de toegang tot digitale content is belangrijk. Het voordeel van digitaal leren is dat je bijvoorbeeld als leraar ook digitaal kunt beoordelen, wat een hoop tijd scheelt. Ook is het mogelijk om een soort online gemeenschap te organiseren in de klas bijvoorbeeld op speciale Steve Jobsscholen, waar veelvuldig met een iPad wordt gewerkt.

Het komt er op neer dat digitaal leren inhoudt dat je bezig met technologie die je met anderen verbindt waarmee je volgens mee samen moet werken op een ordelijke en creatieve manier. Ook zijn er bijvoorbeeld multimediaprogramma’s of simulatiespellen die kunnen bijdragen aan het digitaal leren.

Gebruik

Het is wel belangrijk hoe deze technologische ontwikkeling tot uiting komt in bijvoorbeeld het onderwijs. Het is namelijk niet de bedoeling dat het oude systeem simpelweg wordt vervangen door het nieuwe systeem, met behulp van computers of tablets dus. Het is de bedoeling dat er ook op een innovatieve manier wordt omgegaan met deze nieuw beschikbare theorie.

Want dat het gebruiken van technologie op jonge leeftijd zorgt voor een betere ontwikkeling en een uitbreiding van de kennis, dat staat buiten kijf. Het is dus in ieder geval de bedoeling dat het gebruik van de nieuwe technologie leidt tot een verbetering van het onderwijs. Het is de bedoeling dat uiteindelijk met deze technologie dingen bereikt kunnen worden op educatief niveau, die voorheen niet mogelijk waren om te doen.

Bijvoorbeeld betere individuele begeleiding door apps of programma’s die zich aanpassen aan het niveau van een kind. De leraren moeten natuurlijk wel aanwezig blijven. Die kunnen namelijk zorgen voor een wat uitgebreidere uitleg of dieper ingaan op de stof. Doordat leerlingen zo onafhankelijker kunnen leren en bezig kunnen zijn in de klas, is het voordeel ook dat docenten meer tijd te hebben om echte problemen op te lossen van kinderen die er echt helemaal niets van snappen.

Bovendien is het voordelig voor de kinderen omdat ze zo op hun eigen niveau kunnen leren en op hun eigen tempo, waarbij ze met echte problemen bij de leraar terecht kunnen. Een bijkomend voordeel is dat ook thuis geleerd kan worden. Als een opdracht op school bijvoorbeeld niet is afgekomen, of als je kind wat meer wil oefenen op een bepaalde oefening die lastig is, dan kan dat natuurlijk prima thuis.

Op de laptop of tablet is dit namelijk gemakkelijk te doen. Nog een laatste voordeel van de nieuwe technologie in het onderwijs of bij digital learning is het feit dat een veel groter publiek bereikt kan worden.

Toch is op veel scholen nog een te beperk aantal computers of andere technologie beschikbaar om het onderwijs volledig op elektronische apparaten te laten plaatsvinden. Aan de ene kant is het natuurlijk duur voor scholen om voor iedereen een tablet of computer te kopen, aan de andere kant kunnen niet alle ouders zich een dergelijk apparaat voor hun kind veroorloven. In Engeland zijn daarom de privéscholen erg populair onder de wat rijkere ouders, aangezien zij zich toespitsen op het gebruik van technologie in het onderwijs.

Nadeel daarvan is dus dat het duur is om daar naar school te kunnen en daarom kunnen vaak alleen de vermogende mensen hun kinderen daar naar school sturen. Wel lijkt het duidelijk en is het niet te vermijden dat op de lange termijn het onderwijs volledig gedigitaliseerd zal worden, omdat kinderen door digitaal leren zichzelf maximaal kunnen ontplooien. In de toekomst blijft de technologie zich natuurlijk ook ontwikkelen, dus het is nu nog niet mogelijk om te zeggen wat de mogelijkheden ervan zullen zijn over tien jaar. Waarschijnlijk bestaan er dan dingen waarvan we nu nog niet voor mogelijk zouden hebben gehouden dat ze zouden gaan bestaan.