Educatie in Nederland

In Nederland wordt er een educatiesysteem gehanteerd waarbij je verdeeld wordt over scholen op basis van je leeftijd en vaardigheden. Er is de kleuterschool, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Vanaf het voortgezet onderwijs maakt de leerling de keuze, wat voor niveau hij of zij gaat doen en welke natuurlijk aansluit op hem/haar beroep, of dit nu boekhouder is of croupier wat voor wilders in de ogen van Rutte de ideale baan zou zijn. Dit bepaalt het niveau van beroepsonderwijs wat deze persoon kan doen na het middelbare onderwijs. Natuurlijk wordt er gekeken naar de capaciteiten van een leerling in verhouding tot het onderwijs wat de leerling wil doen.

In Nederland is er ook speciaal onderwijs voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben om te functioneren. Een kind in Nederland is vanaf 5 jaar leerplichtig. Iemand is gedeeltelijk leerplichtig tot het 23e levensjaar. Een leerling moet een startkwalificatie hebben voordat de leerling niet meer officieel leerplichtig is. Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo of een diploma van het vmbo (niveau

Basisschool en middelbare school

In Nederland zitten kinderen ongeveer vanaf hun 4e tot hun 12e op de basisschool. Er zijn acht groepen op deze scholen. De leerlingen leren in groep drie leren en schrijven. Groep één en twee worden de kleuterklassen genoemd, in deze groepen ligt de nadruk op spelen. Ook wordt er vanaf groep drie rekenvaardigheden ontwikkeld door het kind. Alle leerlingen die in groep acht zitten moeten een eindtoets maken.

Deze eindtoets is van belang bij het zoeken van middelbaar onderwijs. Er wordt meestal een advies gegeven door leraren over het leerniveau van een leerling. Dit wordt gedaan voordat de eindtoets is gemaakt. Met de score van de toets en het advies van de leraar kan de leerling met zijn ouders tot een reëel besluit komen over de juiste school. Zodra leerlingen de basisschool hebben afgerond, zijn er vier verschillende schoolsoorten waar een leerling heen kan.

Deze soorten bestaan uit praktijkonderwijs, vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). De tijd waarin een leerling zijn middelbare school kan afronden verschilt per schooltype. Het vwo is gesplitst in twee verschillende soorten vwo: het gymnasium met Grieks en Latijn, en het atheneum zonder Grieks en Latijn. Op het havo en vwo zijn de eerste drie jaar basisscholing. Bij het vmbo zijn dit de eerste twee jaar.

Nadat een leerling de basisscholing succesvol heeft afgerond kan hij of zij een profiel gaan kiezen. Dit profiel bestaat uit een aantal vaste vakken en een aantal vakken, dat de leerlingen zelf kunnen kiezen. Deze vakken vormen samen een pakket en dit pakket heeft invloed op wat voor vervolgopleiding een leerling kan doen. Indien zij de goede cijfers hebben gehaald in de periode dat zij op school zaten, hebben zij permissie om het eindexamen te maken. Op het vmbo worden er iets andere methodes gehanteerd. Hier worden er na het basisonderwijs leerwegen aangeboden waar de leerlingen uit kunnen kiezen.

Basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en de theoretische leerweg zijn de opties. Op basis van de ontwikkelingen in de basisscholing wordt er bepaald met de leerling wat de beste richting voor hem of haar zou zijn. Als de leerlingen deze leerwegen goed afronden mogen ook zij een eindexamen gaan maken. Net als bij havo en vwo is dit een afrondend examen waarbij alle nodige vaardigheden van de leerlingen worden getoetst.

Hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Mensen die geslaagd zijn voor de eindexamens op hun middelbare school, kunnen hun educatie vervolgen op een andere school of universiteit. Leerlingen van het vmbo kunnen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Veel leerlingen doen dit ook en krijgen hier een beroepsgerichte opleiding om hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Er zijn uiteraard veel verschillende richtingen waar een leerling uit kan kiezen. Een mbo-opleiding is één tot vier jaar, afhankelijk van het niveau en vakgebied. Als een leerling klaar is met de havo-opleiding kan deze leerling doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs. Dit onderwijs kan ook worden gevolgd door mensen die het mbo van een bepaald niveau hebben afgerond. Op het hbo is het de bedoeling dat je jouw bachelor afrondt in vier jaar.

Na het behalen van een bachelor diploma kan een student ervoor kiezen om een master te doen. Een master duurt op het hbo één of twee jaar. Dit is afhankelijk van de studie die je kiest. Voor iemand die een vwo-diploma gehaald heeft, geldt dat hij of zij naar de universiteit kan. Als iemand zijn hbo-propedeuse heeft gehaald, mag hij ook universitair onderwijs volgen. Dit wordt ook wel het wetenschappelijk onderwijs genoemd. Het wetenschappelijke onderwijs bestaat net als het hbo uit een bachelor en een master.

Onderwijs in Nederland

In Nederland wordt het onderwijs gereguleerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij zorgen ervoor dat er wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld op het gebied van onderwijs. Scholen die hier niet aan voldoen zullen sancties ondervinden om het niveau weer omhoog te krijgen. Nederland staat wereldwijd goed te boek als het gaat om educatie. In principe kan iedereen een school creëren, maar de school moet wel voldoen aan de hoge standaard van de overheid.

Er zijn in Nederland dan ook meer particuliere scholen dan openbare scholen. Veel scholen geven tegenwoordig gedeeltelijk les in het Engels. Zo wordt van jongs af aan meertaligheid gestimuleerd en dit zorgt voor een goede basiskennis van de Engelse taal. In toenemende mate wordt er tegenwoordig zelfs Spaans, Frans of Duits geleerd op basisscholen. De belangrijkste schoolvakanties worden in Nederland opgedeeld in drie regio’s. Dit wordt gedaan om vakantiedrukte en files te vermijden.

Tijdens het schooljaar is er ongeveer om de zes weken wel een vakantie. Zo kunnen de leraren en de leerlingen zich even ontspannen en opladen om vervolgens weer hard te werken. Voor mensen die overwegen in Nederland te komen wonen, is er op het gebied van onderwijs geen belemmering. De educatie is hier van een hoog niveau en er zijn ook internationale scholen. Betalingen van onderwijs in Nederland wordt ongeveer gemiddeld geschat in vergelijking met andere westerse landen in Europa.